Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

15 – lecie Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej.

08-01-2015