Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Dzień Edukacja Narodowej – Bolesławiec Teatr Stary – 17.10.2014

08-01-2015