Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

”KOBIECY SUKCES W POLITYCE”

20151013_194442

Spotkanie Kobiecy Sukces w Polityce to kontynuacja ubiegłorocznego projektu Stowarzyszenia „Aktywność Kobiet”. Projekt adresowany był do wszystkich Pań chcących aktywnie uczestniczyć w życiu polityczno-społecznym bez względu na barwy polityczne, przekonania i środowisko, z którego się wywodzą. Przedsięwzięcie miało na celu wsparcie kobiet, zwiększenie różnorodności w gremiach politycznych oraz podniesienie profesjonalizmu w przestrzeni publicznej. Na spotkaniu obecne były przedstawicielki różnych ugrupowań politycznych. Podczas konferencji odbył się panel dyskusyjny: „Parytety tak czy nie? Rzecz o roli Kobiet w polityce”. Wykład wygłosił  Piotr Tymochowiczdoradca medialny, specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego, konsultant w zakresie prowadzenia negocjacji, propagator metod teorii wywierania wpływu.

19-10-2015