Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Porady Prawne

Szanowni  Państwo!

Informujemy, że w związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21. ust. 1 pkt 117a  ,który wszedł w życie 1 stycznia 2015 r biuro poselskie udziela bezpłatnych porad prawych wyłącznie osobom korzystającym z pomocy opieki społecznej,  które złożą w biurze oświadczenie zawierające: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer pesel oraz numer decyzji, na podstawie której osoba ta pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny.  

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem poselskim w Jeleniej Górze.

tel: 75 64 16 611
adres: ul. Wojska Polskiego 15, 58-500 Jelenia Góra
e-mail: biuro.szmajdzinska@gmail.com