Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Spot wyborczy Małgorzaty Sekuły – Szmajdzińskiej

20-10-2015