Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Uroczystość wręczenia odznaczeń Akademii Rycerskiej – USC w Legnicy

08-01-2015