Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Video Sejm

Posiedzenia parlamentarne:

Posiedzenia komisji:

Zespoły parlamentarne: