Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Działalność Poselska

MAŁGORZATA SEKUŁA – SZMAJDZIŃSKA – Poseł na Sejm RP

 

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych:

 

Polsko-Etiopska Grupa Parlamentarna

Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna – Wiceprzewodnicząca

Polsko-Meksykańska Grupa Parlamentarna – Wiceprzewodnicząca

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 492)

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec byłych posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skazanych w procesie brzeskim za działalność na rzecz demokratycznego Państwa Polskiego (druk nr 363)

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (druk nr 826) – zastępca przewodniczącego

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 292)

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 74) – zastępca przewodniczącego

Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa cywilnego – zastępca przewodniczącego

 

Przynależność do zespołów parlamentarnych:

 

Dolnośląski Zespół Parlamentarny – wiceprzewodniczący

Karkonosko-Izerski Zespół Parlamentarny – wiceprzewodnicząca

Parlamentarna Grupa Kobiet – wiceprzewodnicząca

Parlamentarny Zespół ds. Polityki Miejskiej – wiceprzewodnicząca

Parlamentarny Zespół ds. przywrócenia ekspresowych i pośpiesznych połączeń pasażerskich na trasie Jelenia Góra, Wrocław, Opole, Częstochowa, Warszawa poprzez CMK

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa – wiceprzewodnicząca

Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Kulturalnych

Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej – Zespół Parlamentarny ds. Przes

Polska Sekcja Stowarzyszenia AWEPA – Polska Sekcja AWEPA

Polsko-Kubańska Grupa Parlamentarna

Polsko-Mongolska Grupa Parlamentarna

 

Przynależność do komisji i podkomisji

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej:

Podkomisja stała ds. polityki regionalnej

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (druk nr 179) – zastępca przewodniczącego

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (druk nr 246)

 


 

ZAPYTANIA I INTERPELACJE POSELSKIE

 

1. W sprawie remontu tunelu i peronów na dworcu kolejowym w Jeleniej Gorze

2. W sprawie projektu likwidacji Sądu Rejonowego w Lubaniu

3. W sprawie organizacji Dywizjonu Okrętów Podwodnych

4. W sprawie liczby miejsc rezydenckich dla lekarzy

5. W sprawie wydania koncesji na poszukiwanie i ewentualne wydobycie złóż uranu w Sudetach

6. W sprawie konsolidacji uczelni wojskowych

7. W sprawie uratowania dorobku najstarszej polskiej oficyny wydawniczej – Wydawnictwa Ossolineum

8. W sprawie różnicy w warunkach udzielania zniżek przy zakupie biletów jednorazowych przez młodzież uczącą się (uczniowie oraz studenci) w transporcie zbiorowym