PIEKŁO KOBIET

Nieważne, czy deszcz pada, czy nie. „Czarne parasolki muszą zaprotestować przeciwko temu, co się wydarzyło. No właśnie, tylko gdzie się wydarzyło? Na Nowogrodzkiej czy w Alei Szucha (siedziba TK). Z ubolewaniem stwierdzam, że to nie ma żadnego znaczenia. Ważny jest spryt polityczny, który ma przykryć pandemię albo pandemia ma przykryć ten ruch.

Wierzę jednak, że mądrzy mężczyźni wesprą kobiety i w przyszłości razem zwyciężymy.

Szanowni Państwo,

            W ostatnim okresie  tematem, którym żyją mieszkańcy gminy Mirsk i powiatu lwóweckiego jest decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalająca na przywóz odpadów z Niemiec do Polski. Decyzja wydana przez ten organ zezwala na przywóz odpadów w postaci pyłów gazów odlotowych, oznaczonych kodem 10 09 10 z przeznaczeniem do odzysku o kodzie R5 poza instalacją, poprzez wypełnienie wyrobiska poeksploatacyjnego na działce numer 199/4 obręb Proszowa, przez firmę „PRI-BAZALT” Rekultywacja sp. z o.o. z siedzibą Rębiszów 200 w ilości 40 500 ton odpadów. Mieszkańcy obawiają się skutków długotrwałego oddziaływania złożonych odpadów na środowisko naturalne. Nie przekonują ich zapewnienia właściwych służb, że do wyrobiska nie trafiają odpady niebezpieczne. Ponadto niepokoi ich fakt przewozu takiej ilości tych odpadów transportem kołowym, co przyczyni się do niszczenia infrastruktury drogowej nie tylko w gminie Mirsk. W związku z powyższym mieszkańcy wspierani przez samorządy terytorialne podjęli działania zmierzające do zmiany decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wysłano stosowne pisma do władz wojewódzkich i krajowych. Zorganizowano też protesty, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy oraz Parlamentarzyści i Radni Sejmiku Wojewódzkiego.

       Jestem niezmiernie zadowolona, że swą pomoc prawną dla protestujących zaoferowała Kancelaria Adwokacko-Radcowska sp. j. Dubois i Wspólnicy. Mecenas Jacek Dubois zapewnił mnie, że ta pomoc będzie świadczona pro bono.

         Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Panu Mecenasowi i jego Wspólnikom za tę szlachetną decyzję. Wyrażam przekonanie, że przy prawnym wsparciu inicjatyw mieszkańców gminy Mirsk uda się wyjaśnić  i w konsekwencji uchylić decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Pieniądze nie powinny przysłaniać potrzeby  życia mieszkańców w godnych warunkach.

Dzień Edukacji Narodowej

         Dzień Edukacji Narodowej to szczególne Święto Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Przypomina nam ono o zasługach wszystkich osób pracujących na rzecz wychowania kolejnych pokoleń Polaków. Dobrze wiem, że edukacja jest największą ze wszystkich podejmowanych przez nas inwestycji, z której efektów czerpać możemy przez całe życie.

              W tym szczególnym pragnę przekazać Wam serdeczne życzenia zdrowia, wytrwałości i poczucia satysfakcji. Oby każdy dzień wynagradzał trud pracy wymagającej od Państwa cierpliwości i zrozumienia, szczególnie w niepewnych czasach pandemii, w których przyszło nam żyć. Niech towarzyszy Państwu poczucie ważności  wykonywanego zawodu oraz wdzięczność uczniów, z którymi dzielicie się swoja wiedzą i dla których jesteście największym autorytetem.

                    Życząc wszystkiego najlepszego, serdecznie pozdrawiam. Niech te słowa kierowane dziś do Państwa będą największym dowodem mojej wdzięczności.

                                                                      Z poważaniem