Święto Konstytucji 3 Maja

230 lat temu w dniu 3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą po amerykańskiej na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Dziś warto sięgnąć do historii i przypomnieć sobie,  jakie znaczenie miał ten dokument dla Polski i Polaków. Obecna sytuacja polityczna w naszym kraju ukazuje jak ważne jest przestrzeganie Ustawy Zasadniczej. Łamanie i  omijanie zapisów Konstytucji bardzo negatywnie wpływa na całe  społeczeństwo. Naszym zadaniem jest obrona jej zapisów. Niech w dniu tego Święta wszyscy nasi rodacy dokonają analizy, co możemy zrobić, aby odwrócić podziały jakie wprowadzają aktualnie rządzący na ‘MY’ i „ONI”, obywatele lepszego i gorszego sortu. Wszyscy jesteśmy Polakami, każdy z nas ma prawo do patriotyzmu, wszyscy chcemy, aby nasza Ojczyzna rozwijała się w wielkiej rodzinie europejskiej, w kraju zgody i spokoju.

Pamiętajmy o tym  każdego dnia. Niech nasza praca i działania budują siłę Polski, nie tylko w świadomości Rodaków, ale również w świadomości obywateli świata.

 

1 Maja Święto Pracy

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwane 1 Maja, obchodzone jest corocznie od 1890 roku. Wprowadziła je w 1889 roku  II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 r. w Chicago,  podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Nie jest to święto wprowadzone przez ‘komunistów”, jak sugerują niektóre środowiska prawicowe. Na ziemiach polskich pierwsze obchody miały miejsce w 1890 roku.

Tegoroczne Święto Pracy przypada w szczególnym okresie trwającej pandemii COVID-19. Wprowadzane w kraju obostrzenia, zamykanie działalności w rożnych dziedzinach gospodarki mają bardzo negatywny wpływ nie tylko na ekonomię państwa, ale również  na sytuację pracowników i pracodawców. Następują ograniczenia i w konsekwencji  zwolnienia z pracy. Nieuregulowane tzw. umowy śmieciowe powodują, że wielu młodych ludzi utraciło pracę. Perspektywa wychodzenia z zapaści ekonomicznej wydaje się być dość odległa.

Lewica od zawsze na swych sztandarach nosi sprawy socjalno-bytowe pracujących. Jak zawsze stać będziemy po stronie ludzi pracy i przypominać rządzącym, że pracownik oprócz tego, że musi świadczyć pracę ma również  przywileje i  ochronę prawną.

Niech się święci 1-Maja

2 Maja Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

2 maja obchodzimy Święto Flagi – symbolu naszej państwowości. Choć jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce, zajmuje ono wyjątkowe miejsce w naszym kalendarzu. Z każdym rokiem coraz częściej dostrzegamy to na ulicach naszego kraju, które toną w morzu biało – czerwonych flag. Świętując w dniu dzisiejszym wyrażamy nasz szacunek do symbolu narodowego, dajemy znak naszej polskości, którą zawsze powinniśmy podkreślać. Przywiązanie do barw narodowych to coś, co nas wyróżnia i identyfikuje. Po 123 latach niewoli, kiedy odradzało się niepodległe państwo polskie, flagi biało-czerwone stanowiły najpiękniejszą oznakę odzyskanej wolności. Jak wiemy, również dziś biel i czerwień na fladze towarzyszą protestom Polaków.

Szanowni Państwo bądźmy dumni z naszej narodowej historii, udekorujmy flagami okna i domy również w tym roku.