Małgorzata Sekuła – Szmajdzińska w rozmowie z Piotrem Najsztubem – Wprost nr 30/1536 2012 23 lipca