1 Maja Święto Pracy

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwane 1 Maja, obchodzone jest corocznie od 1890 roku. Wprowadziła je w 1889 roku  II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 r. w Chicago,  podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Nie jest to święto wprowadzone przez ‘komunistów”, jak sugerują niektóre środowiska prawicowe. Na ziemiach polskich pierwsze obchody miały miejsce w 1890 roku.

Tegoroczne Święto Pracy przypada w szczególnym okresie trwającej pandemii COVID-19. Wprowadzane w kraju obostrzenia, zamykanie działalności w rożnych dziedzinach gospodarki mają bardzo negatywny wpływ nie tylko na ekonomię państwa, ale również  na sytuację pracowników i pracodawców. Następują ograniczenia i w konsekwencji  zwolnienia z pracy. Nieuregulowane tzw. umowy śmieciowe powodują, że wielu młodych ludzi utraciło pracę. Perspektywa wychodzenia z zapaści ekonomicznej wydaje się być dość odległa.

Lewica od zawsze na swych sztandarach nosi sprawy socjalno-bytowe pracujących. Jak zawsze stać będziemy po stronie ludzi pracy i przypominać rządzącym, że pracownik oprócz tego, że musi świadczyć pracę ma również  przywileje i  ochronę prawną.

Niech się święci 1-Maja