W sobotę w Warszawie odbyła się konferencja naukowa “Forum o wychowaniu”. Jej głównym celem było pochylenie się nad problemami dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi na samoświadomość i samodoskonalenie wychowawców oraz pokazanie harcerstwa i skautingu jako wszechstronnej, skutecznej i sprawdzonej koncepcji wychowawczej. W konferencji wzięli udział naukowcy, instruktorzy harcerstwa, nauczyciele. Wnioski z niej płynące pokazują jak bardzo potrzebna jest dyskusja, poczucie własnej wartości i pomoc psychologiczna.

Prawdziwym zaszczytem było dla mnie złożenie ślubowania senatorskiego podczas pierwszego posiedzenia Senatu RP XI kadencji. Mam nadzieję, że owocna współpraca obu Izb Parlamentu przyniesie Polakom wiele korzyści.