Prawdziwym zaszczytem było dla mnie złożenie ślubowania senatorskiego podczas pierwszego posiedzenia Senatu RP XI kadencji. Mam nadzieję, że owocna współpraca obu Izb Parlamentu przyniesie Polakom wiele korzyści.