21 Marca – Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

21 marca – Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. Nigdy nie zapominajmy czym jest rasizm i jakie są jego negatywne skutki, zarówno w historii naszej cywilizacji, jak też we współczesności. Walczmy z nim każdego dnia.