.

29 września, jako reprezentantka parlamentarzystów uczestniczyłam w uroczystości, podczas której wręczono wyróżnienia harcerzom, autorom najlepszych prac licencjackich, magisterskich i publikacji, poświęconych tematyce harcerskiej.
W odbywającym się już 40-sty raz konkursie, komisja spośród 35 prac zgłoszonych przez polskie uczelnie wybrała te, które w najlepszy sposób promują idee, wartości i historię ruchu harcerskiego. To bardzo ważne, żeby przekaz o przeszłości i o planach na przyszłość zawsze był z nami.