26 marca w wieku 86 lat zmarł nasz kolega Stanisław Konat. Od lat oddany pracy jeleniogórskiej Lewicy. Stanisław Konat był również działaczem samorządowym w mieście  i gminie Leśna, był dwukrotnie radnym naszego miasta, a także wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Jeleniej Górze. Staszka żywo interesowały problemy gospodarcze regionu. Był dyrektorem zakładów przemysłu odzieżowego CONFEX  w Jeleniej Górze. Po przejściu na emeryturę aktywnie działał na rzecz mieszkańców naszego miasta, pełniąc wiele funkcji      w strukturach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oddany działacz jeleniogórskiej piłki nożnej.

Żegnamy człowieka aktywnego, w całym swym życiu oddanego pracy na rzecz społeczności lokalnej. Rodzinie i bliskim składam najszczersze wyrazy współczucia.