1 kwietnia br. odwiedziłam szpital w Bolesławcu. W czasie bardzo dobrej rozmowy z dyrektorem szpitala Panem Kamilem Barczykiem poruszyliśmy temat „zakończenia” pandemii koronowirusa. W opinii przedstawicieli służby  zdrowia tak gwałtowne „zakończenie” pandemii stworzy wiele nowych problemów. Oczywiście zarządzający służbą zdrowia mają pełną świadomość zadań, jakie przed nimi stoją. Dyrektor Barczyk przedstawił koncepcję modernizacji i remontu bolesławieckiego szpitala. Dodatkowymi trudnościami w realizacji tego zadania są wzrost cen materiałów budowlanych oraz ograniczona ich dostępność. Na zakończenie pobytu w szpitalu w Bolesławcu, dyrektor Barczyk oprowadził mnie po modernizowanej części obiektu. Jestem pełna podziwu dla działań dyrektora Kamila Barczyka. Jego zapał, profesjonalizm i zaangażowanie bardzo dobrze rokują dalszemu rozwojowi bolesławieckiej służby zdrowia.