W sobotę uczestniczyłam w uroczystościach pogrzebowych Karoliny Kaczorowskiej, małżonki ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Ostatnia Pierwsza Dama II RP spoczęła u boku swego męża w Panteonie Wielkich Polaków, który znajduje się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Była bardzo zaangażowana w życie polskiej emigracji, szczególnie harcerstwa. Prezydent Ryszard Kaczorowski w 2005r. został Honorowym Obywatelem Legnicy, a w 2009r. Jeleniej Góry.