Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
                Poseł na Sejm RP

„Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie siłę daj
Bym życie ludzkie ocalił”
modlitwa strażaka

4 maja tradycyjnie obchodzimy w naszym kraju Dzień Strażaka. Z okazji tego Święta pragnę złożyć wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej oraz ich Rodzinom życzenia dobrego zdrowia, pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Dziękuję za gotowość do niesienia pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują. Wasze zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych wysoko ocenia nasze społeczeństwo. Dziękuję za podnoszenie swoich umiejętności i skuteczności działań ratowniczych, mimo rosnących wyzwań i ciągle nowych zagrożeń.

Niech satysfakcja i duma z dotychczasowych dokonań oraz stale wzrastające społeczne uznanie towarzyszą Wam w dalszej codziennej służbie i pracy.

Z poważaniem