20 maja odbył się w Warszawie 42. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. Wybrano nowe władze ZHP, przed którymi stoi ogromne wyzwanie czyli zorganizowanie w Gdańsku Światowego Jamboree Skautowego 2027.Przygotowania ze wsparciem władz Polski już muszą się zacząć, bo to impreza porównywana z igrzyskami olimpijskimi.