2 czerwca w Sejmie uczestniczyłam w prezentacji książki „Dyplomacja parlamentarna”, napisanej przez dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK marszałka Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich prof. Jerzego Jaskiernię. Prezentacji dokonali poseł prof. Zbigniew Girzyński i były poseł prof. Tadeusz Iwiński. Jak zostało to przez nich określone, ta książka to prawdziwe opus magnum czyli wielkie dzieło w dorobku pana profesora. Dyplomacja parlamentarna, niestety, nie jest doceniana, choć jest niezmiernie ważna. Wiele osób kojarzy ją w sposób karykaturalny z wycieczkami na koszt podatnika. A przecież teraz, w obliczu napaści Rosji na Ukrainę, bardzo wyraźnie widać, jak te relacje międzynarodowe są ważne, nie tylko na poziomie rządów, ale również parlamentów.