W piątek spotkałam się z panem Wojciechem Dobrołowiczem, burmistrzem miasta i gminy Bogatynia. Rozmawialiśmy o dzisiejszej sytuacji mieszkańców, o relacjach z sąsiadami z Czech i Niemiec, a także o przyszłości gospodarczej i społecznej regionu związanego z kopalnią i elektrownią Turów. Takie rozmowy są zawsze potrzebne, tym bardziej ,że posłowie winni wspierać mieszkańców w rozwiązywaniu trudnych problemów.