Wczorajsze spotkanie w Sejmie posłów Lewicy z przedstawicielami OPZZ i delegacją z Niemiec przyniosło nam wiele ważnych informacji. Przedmiotem dyskusji była skuteczna ochrona pracowników z zagranicy. Możemy w pełni skorzystać z rozwiązań proponowanych przez DGB czyli Niemieckie Zrzeszenie Związków Zawodowych, które zainicjowało powstanie sieci doradczej „Uczciwa mobilność” ,przyczyniającej się do wyegzekwowania stosownych płac i uczciwych warunków pracy dla pracowników ze środkowo i wschodnioeuropejskich państw UE, pracujących w Niemczech. Te doświadczenia mogą nam pomóc w obliczu wzmożonego napływu pracowników zza wschodniej granicy