Inauguracja Roku Akademickiego w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych.

Po raz pierwszy po zmianie nazwy w maju 2022r. odbyła się inauguracja roku akademickiego w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, która jako wyższa szkoła zawodowa powstała w 1998r.Oferta dla młodych ludzi jest coraz szersza i coraz ciekawsza. Nowoczesne pracownie, laboratoria, praktyki w renomowanych miejscach mają bardzo duże znaczenie dla edukacji. Inaugurację uświetniło szczególne wydarzenie czyli wykład „o funkcjach języka” wygłoszony przez prawdziwy autorytet w dziedzinie językoznawstwa prof. Jerzego Bralczyka.