W sobotę, reprezentując Koalicyjny Klub Lewicy, uczestniczyłam w uroczystości złożenia szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie w marmurowych sarkofagach w podziemiach Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W Mauzoleum znalazły się, sprowadzone do Polski z Londynu, prochy Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego, a także Ryszarda Kaczorowskiego i jego małżonki, które zostały przeniesione z innego miejsca świątyni. W Mauzoleum postawiono też symboliczne groby prezydentów Kazimierza Sabbata i Edwarda Raczkiewicza, a także otwarto Izbę Pamięci, przedstawiającą sylwetki prezydentów na uchodźstwie.