Poniedziałek należał do harcerzy. Najpierw odbyło się spotkanie Rady Organizacji Harcerskich, podczas którego przedstawiono wnioski z Akcji Letniej 2022. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się przedstawiciele MEiN, PSPoż. ,Policji i organizatorzy obozów harcerskich. Cieszy fakt, że służby mają coraz mniej zastrzeżeń do organizacji akcji letniej, a współpraca między stronami jest coraz lepsza. Wieczorem harcerze przekazali parze prezydenckiej Betlejemskie Światło Pokoju. Jako przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcerstwa zostałam zaproszona na tę uroczystość. Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w Austrii jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych.