W środę 14 grudnia uczestniczyłam w spotkaniu koła nr 28 im.T.Kościuszki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Z ogromną radością przyjęłam z rąk prezesa koła płk Zdzisława Kendziorka podziękowanie za wieloletnią i aktywną działalność społeczną na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Żołnierzom należy się ogromny szacunek za ich służbę dla Polski, niezależnie od tego, czy mają lat 35,czy 75.