25 stycznia miał miejsce w Sejmie wernisaż wystawy „Andrzej Poczobut. Prześladowany za POLSKOŚĆ”. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele kręgów demokratycznych Białorusi, na czele z liderką opozycji Swiatłaną Cichanouską .Jej słowa określające Andrzeja Poczobuta jako „wspólnego bohatera Polaków i Białorusinów” były bardzo poruszające. W dniu otwarcia wystawy w Warszawie, w Grodnie rozpoczęła się kolejna rozprawa sądowa w sprawie dziennikarza i działacza polskiej mniejszości.