Wczoraj 1 maja Lewica wraz z OPZZ obchodziła Święto Pracy. Marsz ulicami Warszawy odbył się pod hasłem „Godna praca = godne życie”. Upominaliśmy się o prawa polskiego pracownika, o prawdziwą ochronę związków zawodowych, o godziwe wynagrodzenie, co jest szczególnie ważne obecnie, w czasach galopującej inflacji.