Jako matka chrzestna sztandaru koła nr 28 im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uczestniczyłam wczoraj w uroczystym spotkaniu z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa, który obchodziliśmy 8 maja. Prawdziwym zaszczytem była dla mnie rozmowa z 99-letnim ojcem chrzestnym sztandaru płk Bolesławem Szczepaniakiem. Prezes koła płk Zdzisław Kendziorek przypomniał bardzo ważne wydarzenia z naszej historii, które powinniśmy przekazywać kolejnym pokoleniom.