Z okazji Święta Wojska Polskiego Wszystkim Żołnierzom, Kombatantom, Pracownikom  cywilnym  wojska, Żołnierzom rezerwy oraz w  stanie  spoczynku składam  serdeczne  życzenia.
Aktualna sytuacja na świecie, wojna za  wschodnią granicą powoduje, że  inaczej postrzegamy nasze siły zbrojne.

            Dziękuję za profesjonalną, ofiarną i wierną i służbę Rzeczypospolitej Polskiej, trwanie na straży pokoju i bezpieczeństwa naszego narodu, za dbałość o to, by polska armia nie tylko była skuteczna, ale także cieszyła się społecznym zaufaniem.  Życzę Wam, byście zawsze byli bezpieczni i należycie wynagradzani, życzę satysfakcji i dumy z pełnionej misji, pomyślnej realizacji planów i zamierzeń, a także oczywiście zdrowia i radości w życiu osobistym.

            Najserdeczniejsze życzenia przekazuję Waszym Rodzinom, które wspierają najbliższych w wypełnianiu niełatwych, codziennych obowiązków zarówno, w kraju jak i na odległych misjach pokojowych.

 

                                                                                                   Poseł na Sejm RP