Uroczystości Jubileuszowe z okazji 70 lat Szkolnego Związku Sportowego i 25 lat Legnickiego Szkolnego Związku Sportowego.