Wczorajsze bardzo miłe i bardzo konstruktywne spotkanie z Przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego Ryszardem Zbrzyznym.