Dokładnie 23 marca 1957r. nad ranem doszło do odkrycia w Sieroszowicach złóż rud miedzi. Zawdzięczamy to Janowi Wyżykowskiemu, wybitnemu geologowi, o którym mówiono, że to człowiek o złotym sercu. Wczorajsza uroczystość pod obeliskiem w Sieroszowicach, organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego oraz Wójta gminy Radwanice, to piękna tradycja upamiętniania tego ogromnie ważnego zdarzenia, które zmieniło nie tylko gospodarkę regionu, ale całego naszego kraju.