Wczoraj w warszawskim parku Agrykola miało miejsce szczególne wydarzenie. Koncert Marzenie upamiętnił Święto Narodowe Trzeciego Maja, ale przede wszystkim wyrażał solidarność z Ukrainą. Jednym z organizatorów było stowarzyszenie Polsko-Koreańska Młodzież, które bardzo mocno zaangażowało się w wsparcie Ukrainy. Występowali artyści polscy, koreańscy i ukraińscy. Zabierałam głos ze sceny, mówiąc o pokoju, wolności i współpracy międzynarodowej. Był to dla mnie zaszczyt, tym bardziej, że przede mną wypowiadał się zdalnie prezydent Aleksander Kwaśniewski.