Trzeciego lipca odwiedziłam w towarzystwie prezesa ZASP Krzysztofa Szustera Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. To ważne miejsce, w którym w bardzo dobrych warunkach mieszka blisko 50 artystów. Są pod szczególną opieką, w pięknym otoczeniu. To też historyczne miejsce, gdzie w czasie stanu wojennego przebywał ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jesteśmy zobowiązani jako Polacy do tego, aby dbać o naszych artystów. Mam nadzieję, że ostatni problem czyli przysługujące im tantiemy zostanie mądrze I do końca rozwiązany.