Dolnośląska Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022

Kolejny zaszczyt to uczestnictwo w Dolnośląskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2021/2022 , która odbyła się w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich i Bohaterów 37 Pułku Piechoty 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego w Ruszowie. W uroczystości udział wzięli min. Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Poseł na Sejm RP oraz Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu. Uroczystość połączono z otwarciem i prezentacją nowej zmodernizowanej i rozbudowanej sali gimnastycznej.