Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich

   Wreszcie się udało. Pan prof. Marcin Wiącek, wybrany przez parlament Rzecznik Praw Obywatelskich, złożył ślubowanie przed Sejmem. Jak obiecał, wśród pierwszych działań planuje przygotowanie raportu dotyczącego problemów, które obnażyła pandemia oraz spotkanie z Komendantem Głównym Policji w sprawie standardów zabezpieczania zgromadzeń, zwłaszcza w kwestii zatrzymań podczas pokojowych demonstracji.

Mam nadzieję, że RPO będzie patrzył na ręce władzy, każdej władzy.