Posiedzenie Rady Organizacji Harcerskich

Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Organizacji Harcerskich. Brałam w nim udział jako przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcerstwa .Głównym punktem rozmów były propozycje zmian w prawie oświatowym, które mogą przynieść wiele problemów organizacjom harcerskim i skautowym, szczególnie w zakresie ich działalności w szkołach. Druhna hm Barbara Kapturkiewicz przedstawiła te problemy osobom reprezentującym rząd. Będzie o nich również mówić na posiedzeniu Komisji Edukacji w Sejmie. Mam nadzieję, że rządzący wysłuchają harcerzy i zrezygnują z proponowanych, często absurdalnych zmian.