Posiedzenie Rady Organizacji Harcerskich i Skautowych

Dziś, jako przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcerstwa, uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Organizacji Harcerskich i Skautowych, które odbyło się w Belwederze. To bardzo ważne spotkanie harcerzy, przedstawicieli Rządu, Kancelarii Prezydenta RP oraz Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Cieszą dobre informacje, że tegoroczna akcja letnia była bardzo udana, co zgodnie potwierdzili wszyscy zabierający głos. Podkreślano wzorową współpracę między organizatorami obozów, a służbami. Oczywiście czekają nowe wyzwania, przede wszystkim organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027, ale też m.in. ciągłe podwyższanie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych młodych harcerzy.