Spotkanie z członkami SLD w Lubaniu

15 lutego w Restauracji Ratuszowa miało miejsce spotkanie posłanki Małgorzaty Sekuły – Szmajdzińskiej z członkami SLD w Lubaniu. W spotkaniu wzięli udział min. wójt gminy Lubań Zbigniew Hercuń oraz burmistrz miasta Arkadiusz Skowroński, a także
szef struktur SLD w Lubaniu Edward Witecki.