Spotkanie z mieszkańcami na placu Pastora Wolfganga Maxa Meisslera w Legnicy

Wczoraj w Legnicy wraz z Posłami Maciejem Gdulą i Robertem Obazem rozmawialiśmy z mieszkańcami o założeniach programu, który ostatecznie zaprezentujemy 9 października br. na Kongresie Nowej Lewicy w Warszawie.