1 Maja – Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy – obchodzony od ponad wieku w wielu krajach świata. Upamiętnia ono strajk robotników w Chicago w 1886 roku. Choć w dziejach naszego kraju święto to przechodziło różne koleje losu, to jednak zawsze kojarzone było ze środowiskiem robotniczym. W okresie II RP organizowano liczne pochody i demonstracje organizacji robotniczych i partii lewicowych , podczas których uczestnicy w różnych formach wyrażali sprzeciw i niezadowolenie z położenia robotników.
   W czasach PRL organizowano tego dnia pochody pierwszomajowe , które miały upamiętniać ważne wydarzenia dla środowiska robotniczego. W latach osiemdziesiątych nielegalne demonstracje pierwszomajowe organizowała w opozycji do oficjalnych obchodów podziemna Solidarność . Obecnie Międzynarodowe Święto Pracy w Polsce ma charakter spontaniczny, pluralistyczny i wielonurtowy. Od lat swoje demonstracje organizują Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz środowiska anarchistyczne. Demonstracjom towarzyszą pikniki, kiermasze prasy lewicowej, konferencje, dyskusje plenerowe oraz koncerty.
   Wspominamy o tym, bo to przecież nasza historia. Każdy z nas może mieć własny osąd tego święta, co nie znaczy, że powinno ono nas dzielić. Spotkajmy się razem i próbujmy porozmawiać spokojnie, bez agresji .Przed nami szczególnie trudny okres. Z jednej strony pandemia koronowirusa, z drugiej spowolnienie, nie tylko naszej gospodarki ,lecz także gospodarki światowej. Wzrasta zagrożenie bezrobociem. Wspólnie wypracujmy takie modele i programy, które pozwolą wszystkim pracownikom przejść przez ten trudny okres.