Uroczystość wręczenia przez Państwową Komisję Wyborczą zaświadczenia o wyborze na senatora XI karencji

27 października w Senacie Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak wręczył stu senatorom, w tym mnie, zaświadczenie o wyborze. Uroczystość wzruszająca, okraszona oklaskami i krótkim koncertem smyczkowym. Po złożeniu ślubowania na pierwszym posiedzeniu Senatu już oficjalnie przystąpimy do pracy.