1 kwietnia br. odwiedziłam szpital w Bolesławcu. W czasie bardzo dobrej rozmowy z dyrektorem szpitala Panem Kamilem Barczykiem poruszyliśmy temat “zakończenia” pandemii koronowirusa. W opinii przedstawicieli służby  zdrowia tak gwałtowne „zakończenie” pandemii stworzy wiele nowych problemów. Oczywiście zarządzający służbą zdrowia mają pełną świadomość zadań, jakie przed nimi stoją. Dyrektor Barczyk przedstawił koncepcję modernizacji i remontu bolesławieckiego szpitala. Dodatkowymi trudnościami w realizacji tego zadania są wzrost cen materiałów budowlanych oraz ograniczona ich dostępność. Na zakończenie pobytu w szpitalu w Bolesławcu, dyrektor Barczyk oprowadził mnie po modernizowanej części obiektu. Jestem pełna podziwu dla działań dyrektora Kamila Barczyka. Jego zapał, profesjonalizm i zaangażowanie bardzo dobrze rokują dalszemu rozwojowi bolesławieckiej służby zdrowia.

02.04.2022

W sobotę w Sejmie opozycja obchodziła 25-tą rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość odbyła się w Sali Kolumnowej pod patronatem byłych prezydentów Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego oraz ówczesnych marszałków Sejmu-Józefa Zycha i Senatu-Adama Struzika. Parlament wypracował dla dobra nas wszystkich kompromis, który był wynikiem długich negocjacji. Konstytucja się sprawdziła, a liderów opozycji łączy szacunek do niej. Stabilność jest wielką wartością i dziś nie czas na zmiany Konstytucji. Trzeba po prostu jej przestrzegać, a nie łamać albo omijać, czego niestety doświadczamy. Srebrne gody Konstytucji nie dla wszystkich są ważne.