Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
                Poseł na Sejm RP

„Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie siłę daj
Bym życie ludzkie ocalił”
modlitwa strażaka

4 maja tradycyjnie obchodzimy w naszym kraju Dzień Strażaka. Z okazji tego Święta pragnę złożyć wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej oraz ich Rodzinom życzenia dobrego zdrowia, pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Dziękuję za gotowość do niesienia pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują. Wasze zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych wysoko ocenia nasze społeczeństwo. Dziękuję za podnoszenie swoich umiejętności i skuteczności działań ratowniczych, mimo rosnących wyzwań i ciągle nowych zagrożeń.

Niech satysfakcja i duma z dotychczasowych dokonań oraz stale wzrastające społeczne uznanie towarzyszą Wam w dalszej codziennej służbie i pracy.

Z poważaniem

 

 

Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
                   Poseł na Sejm RP

„Uderzył dzwon i bije dzwon
Pożaru dzwon na trwogę.
Hej zbiórka! W lot ze wszystkich stron
Zbiegamy się i w drogę!”
Antoni Bogusławski

4 maja tradycyjnie obchodzimy w naszym kraju Dzień Strażaka. Z okazji tego Święta wszystkim Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych składam serdeczne podziękowania za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.

Życzę pomyślności w wypełnianiu strażackiej powinności, satysfakcji z dobrze wypełnianych obowiązków oraz szczęśliwych powrotów z akcji gaśniczych.

Życzę Wam i Waszym bliskim dobrego zdrowia i spełnienia marzeń. Niech Wasz patron Św. Florian otacza Was swoją opieką.

Z poważaniem