22 czerwca przedstawiciele Klubu Poselskiego Lewicy uczestniczyli w obradach Rady OPZZ. To bardzo potrzebne spotkanie, bo naszym obowiązkiem, jako parlamentarzystów, jest słuchanie strony społecznej i podejmowanie wspólnych inicjatyw programowych. Spotykamy się coraz częściej i rozmawiamy merytorycznie.