24 czerwca odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności, poświęcone prawnym i humanitarnym aspektom funkcjonowania ośrodków zamkniętych dla uchodźców. W spotkaniu wzięli udział dr Hanna Machińska, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawiciele Straży Granicznej, Urzędu ds Cudzoziemców i organizacji pozarządowych. Dyskusja była merytoryczna, i co ważne, koncyliacyjna. Zadeklarowałam wizytę w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu czyli w swoim okręgu poselskim