W ostatnich dniach w Senacie otwarto wystawę „25 lat Polski w NATO”. Wszyscy są zgodni co do tego, że szczególnie z perspektywy dzisiejszych tragicznych, niespodziewanych zdarzeń, napaści Rosji na Ukrainę i konfliktu na Bliskim Wschodzie, nasze wejście do NATO było niezwykle ważne. Polskie wojsko zwiększa swoją siłę, o czym przez lata wielu rodaków w ogóle nie myślało, wierząc, że na świecie będzie już zawsze spokojnie i bezpiecznie. Oby s(pokój) wrócił…